hop-tac-xa

GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Khóa đào tạo nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các giám đốc, phó giám đốc, các thành…

khoa-hoc-mau3

CÁC KHÓA HỌC VỀ KỸ NĂNG, BỒI DƯỠNG

Hãy làm tăng cơ hội trong cuộc sống của mình bằng cách học các kỹ năng mềm ngay từ bây giờ. Xã hội càng phát triển kỹ năng mềm càng được vận dụng nhiều hơn trong cuộc sống, học tập và công việc.