Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su

– Địa chỉ: 1428 Phú Riềng Đỏ – Phường Tân Đồng – Thành phố Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước

– Điện thoại: 02713.880591 – 0919.508.379 – 0918.880.386

– Website: ric.edu.vn; khoakinhte.com; shop.khoakinhte.com; dieubinhphuoc.khoakinhte.com