Cộng đồng khoa Kinh tế

Cộng đồng khoa Kinh tế là nơi quy tụ những người yêu thích và có mong muốn hỗ trợ các hoạt động của khoa Kinh tế, …

1. Quy chế hoạt động

Đang cập nhật thông tin…

2. Ban liên lạc

Đang cập nhật thông tin…

Cựu học sinh, sinh viên các khóa
Khóa 2021

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2020

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2019

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2018

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2017

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2016

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2015

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2014

Đang cập nhật danh sách…

Khóa 2013

Đang cập nhật danh sách…

Hướng dẫn đóng góp, hỗ trợ

Khoa Kinh tế rất hoan nghênh các khoản đóng góp, tài trợ nhằm giúp đỡ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập…

1. Cách thức tài trợ

Đang cập nhật thông tin…

2. Triển khai tài trợ

Đang cập nhật thông tin…

3. Thông tin tài khoản ngân hàng

Đang cập nhật thông tin…