hinh-gioi-thieu-4

Học Tài chính ngân hàng cần tố chất gì?

Tài chính ngân hàng là gì?

Tài chính – Ngân hàng là ngành học khá rộng, nó liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch tài chính, lưu thông và vận hành tiền tệ trên thị trường thông qua các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Cụ thể hơn, Tài chính ngân hàng là chuyên kinh doanh về lĩnh vực tiền tệ thông qua ngân hàng và các công cụ tài chính được ngân hàng phát hành nhằm thực hiện công việc bảo lãnh, thanh toán, chi trả trong nội địa và quốc tế.

Những chuyên ngành của tài chính ngân hàng

Chuyên ngành ngân hàng: sinh viên theo chuyên ngành ngân hàng sẽ được trang bị các kiến thức từ căn bản tới chuyên sâu về mảng tài chính, quản trị tín dụng, ngân hàng, tiền tệ, quản trị vốn và tài sản, các kiến thức về phát hành tiền tệ, thẩm định hạn tín dụng.

Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp:

 Chuyên ngành này đào tạo sinh viên các kiến thức cơ bản về Tài chính doanh nghiệp, có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, khả năng thẩm định tài chính cho các dự án, phân tích báo cáo tài chính cho doanh doanh nghiệp. Đặc biệt bổ xung chuyên sâu về các nghiệp vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, am hiểu các quy định của Nhà nước về quản lý doanh nghiệp, các quy định của luật thuế, và am hiểu được kiến thức về pháp luật kinh doanh – thương mại….

Chuyên ngành Thuế: 

Sinh viên sẽ có kiến thức tổng thể về thuế : các chính sách thuế, luật thuế, nắm chắc quy trình quản lý thuế của cơ quan thuế, quy định về lập hồ sơ kê khai thuế. Đồng thời cả kiến thức liên quan đến quy trình hạch toán kế toán thuế và các kiến thức bổ trợ về pháp luật, cam kết quốc tế về thuế.

Chuyên ngành Tài chính Bảo hiểm: 

Sinh viên sẽ được học các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh gồm kỹ năng thực hiện công việc đàm phán, thiết lập và quản lý hợp đồng bảo hiểm, định phí bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm,đánh giá tình hình tài chính và phân tích những vấn đề đặc thù trong cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Các kiến thức về chuyên ngành pháp luật, quản lý nhà nước, kiến thức cơ bản về bảo hiểm xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *