1. Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Kinh tế được thành lập vào năm 2000 với tên gọi là Bộ môn Kinh tế – Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su với bộ khung gồm có 4 giáo viên, thầy Nguyễn Văn Bảy – Kế toán trưởng được chỉ định làm Trưởng Bộ môn.

Năm 2008 nhà trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su lúc này Bộ môn Kinh tế cũng được nâng cấp lên thành Khoa Kinh tế với số lượng gồm có 7 giáo viên, thầy Trần Doãn Hải được điều động làm Trưởng khoa.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa Kinh tế có số lượng giáo viên là 10 người, tất cả đều có trình độ Thạc sỹ. Khoa thực hiện chức năng đào tạo các trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng với 2 khối ngành Kinh tế và Tin học. Ngoài việc tập trung đào tạo tại trụ sở chính của nhà trường, đến nay Khoa còn liên kết đào tạo với các Trường để đào tạo trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ Thạc sỹ các ngành Luật, Luật Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toàn, … liên kết với các Trung tâm GDNN-GDTX trong và ngoài tỉnh để đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Quy mô tuyển sinh chính quy hàng năm của khoa đạt hơn 500, gồm 03 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, 03 ngành đào tạo trình độ Trung cấp, hơn 10 nghề Sơ cấp.

Trong những năm qua, Khoa kinh tế đã đào tạo hơn 10 ngàn người lao động có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính kế toán, Công nghệ thông tin, có nhiều cựu HSSV của Khoa đang công tác và nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các doanh nghiệp, ngân hàng, kho bạc, thuế và các cơ quan hành chính nhà nước ở mọi miền của tổ quốc, đóng góp chung vào sự phát triển của nhà trường, của ngành, địa phương và đất nước.

2. Bộ máy tổ chức của Khoa Kinh tế

2.1. Giảng viên trực tiếp, cơ hữu

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email
1 ThS. Nguyễn Tiến Điền Trưởng khoa 0919.508.379 tiendien@ric.edu.vn
2 KS. Lê Văn Phương Phó Trưởng khoa 0918.880.386 vanphuong@ric.edu.vn
3 ThS. Ngô Ý Nhi Giảng viên 0271.3880.591 ynhi@ric.edu.vn
4 ThS. Nguyễn Duy Kha Giảng viên 0271.3880.591 duykha@ric.edu.vn
5 ThS. Nguyễn Thị Hồng Loan Giảng viên 0271.3880.591 hongloan@ric.edu.vn
6 ThS. Nguyễn Thị Ca Giảng viên 0271.3880.591 nguyenca@ric.edu.vn
7 ThS. Trần Thị Tuyến Giảng viên 0271.3880.591 trantuyen@ric.edu.vn
8 CN. Hoàng Thị Hiếu Giảng viên 0271.3880.591 hoanghieu@ric.edu.vn
9 ThS. Võ Thị Hiếu Giảng viên 0271.3880.591 vohieu@ric.edu.vn
10 ThS. Giang Thanh Thủy Giảng viên 0271.3880.591 thanhthuy@ric.edu.vn

2.2. Giảng viên gián tiếp, thỉnh giảng

Stt Họ và tên Chức vụ Điện thoại Địa chỉ email
1 ThS. Nguyễn Văn Bảy Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com
2 ThS. Trần Thị Thanh Hòa Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com
3 ThS. Ngô Thị Hồng Dung Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com
4 TS. Bùi Quốc Trọng Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com
5 ThS. Nguyễn Huy Đào Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com
6 ThS. Nguyễn Văn Phong Giảng viên 0271.3880.591 info@khoakinhte.com

Xem thông tin chi tiết đội ngũ nhà giáo >