MỜI QUÝ CÔNG TY ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG THEO MẪU SAU
(hoặc liên hệ trực tiếp: 0919.508.379)

    Chúng tôi sẽ đưa thông báo tuyển dụng của quý công ty lên website của Khoa và thông tin đến sinh viên có nhu cầu. Cảm ơn quý công ty đã liên hệ với chúng tôi./.

     

    Những mẫu đăng tin tuyển dụng hay và hiệu quả nhất