hop-tac-xa

GIÁM ĐỐC HỢP TÁC XÃ

Mục tiêu đào tạo 1.1. Mục tiêu chung: Khóa đào tạo nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các giám đốc, phó giám đốc, các thành…