banner3-2

Khoa Kinh tế – Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su xin chào các bạn.

Khoa Kinh tế được thành lập vào năm 2000 với tên gọi là Bộ môn Kinh tế – Trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Cao su với bộ khung gồm có 4 giáo viên, thầy Nguyễn Văn Bảy – Kế toán trưởng được chỉ định làm Trưởng Bộ môn.

Năm 2008 nhà trường được nâng cấp lên thành Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su lúc này Bộ môn Kinh tế cũng được nâng cấp lên thành Khoa Kinh tế với số lượng gồm có 7 giáo viên, thầy Trần Doãn Hải được điều động làm Trưởng khoa.

Trải qua hơn 20 năm hình thành và phát triển, đến nay Khoa Kinh tế có số lượng giáo viên là 10 người, tất cả đều có trình độ Thạc sỹ. Khoa thực hiện chức năng đào tạo các trình độ Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng với 2 khối ngành Kinh tế và Tin học. Ngoài việc tập trung đào tạo tại trụ sở chính của nhà trường, đến nay Khoa còn liên kết đào tạo với các Trường để đào tạo trình độ Đại học, tuyển sinh trình độ Thạc sỹ các ngành Luật, Luật Kinh tế, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toàn, … liên kết với các Trung tâm GDNN-GDTX trong và ngoài tỉnh để đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng. Quy mô tuyển sinh chính quy hàng năm của khoa đạt hơn 500, gồm 03 ngành đào tạo trình độ Cao đẳng, 03 ngành đào tạo trình độ Trung cấp, hơn 10 nghề Sơ cấp (xem chi tiết).