tin-hoc-ung-dung

TIN HỌC ỨNG DỤNG

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 1.1 Mục tiêu chung Nghề Tin học ứng dụng trình độ trung cấp được xây dựng trên cơ sở ứng dụng tin học phục vụ…

ke-toan-th

KẾ TOÁN TIN HỌC

1. Giới thiệu Kế toán tin học trình độ trung cấp là ngành, nghề thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán; kiểm tra, phân tích và cung…